Lavinové nebezpečí

platí 1. stupeň lavinového nebezpečí - nízké

Na hřebenech Krkonoš j20- 70 cm sněhu. Na jižních svazích je sníh pouze ve žlabech, závětrných místech a odtrhových zónách. Jižní úbočí Kozích hřbetů a Sněžky jsou beze sněhu. Na severních svazích je souvislá sněhová pokrývka. V nočních hodinách se teploty pohybovaly okolo +5°C, sněhová pokrývka je mokrá.
Během dne se budou teploty na hřebenech pohybovat okolo +10°C. Sněhová pokrývka bude mokrá až podmáčená a to v závislosti na expozici nadmořské výšce a intenzitě slunečního záření.
Uvolnění laviny je možné jen při velkém dodatečném zatížení a to jen ojediněle ve velmi strmém extrémním terénu. Je možnost samovolného uvolnění malých, nebo středních lavin, které se většinou zastaví ještě na svahu.
Platí 1. stupeň z pětidílné mezinárodní stupnice.

Tendence lavinového nebezpečí je setrvávající.