Lavinové nebezpečí

platí 2. stupeň lavinového nebezpečí - mírné

Na hřebenech Krkonoš je 230 cm sněhu. Po výrazném oteplení se během nočních hodin ochladilo čímž vznikla na povrchu ledová krusta, ve spodních vrstvách je sněhová pokrývka mokrá. Během dne se bude oteplovat zejména na jižních a slunných svazích a sněhová pokrývka bude mokrá. Sněhová pokrývka vykazuje na většině strmých svazích střední stabilitu. Uvolnění laviny je možné hlavně při velkém dodatečném zatížení (výjimečně i při malém dodatečném zatížení) a to zejména na strmých svazích. Možnost samovolného uvolnění velmi velkých lavin se nepředpokládá. Dají se očekávat pouze laviny středních rozměrů, které se většinou zastaví ještě na svahu. Zvýšená opatrnost na svazích nad 35º!

Platí 2. stupeň z pětidílné mezinárodní stupnice.

Tendence lavinového nebezpečí je setrvávající!