Lavinové nebezpečí

platí 1. stupeň lavinového nebezpečí - nízké

Na hřebenech Krkonoš je okolo 140 cm sněhu. Na horách se teploty pohybují nad 0°C i během nočních hodin. Během dne se bude oteplovat a v odpoledních hodinách se přidá déšť. Sněhová pokrývka je mokrá ve spodních vrstvách je sníh až mokrý až podmáčený. V odpoledních hodinách se bude vlivem oteplení a deště stabilita sněhové pokrývky snižovat. Sněhové profily vykazují střední až dobrou stabilitu.Uvolnění laviny je možné jen při velkém dodatečném zatížení a to jen ojediněle ve velmi strmém extrémním terénu. Je možnost samovolného uvolnění malých, nebo středních lavin, které se většinou zastaví ještě na svahu.

Platí 1. stupeň z pětidílné mezinárodní stupnice.

Tendence lavinového nebezpečí setrvávající.